Kort

Programma ‘Diversiteit & Inclusie’ krijgt subsidie

Het programma ‘Diversiteit & Inclusie’ krijgt jaarlijks drie ton subsidie. Daar wordt onder meer de diversity officer van betaald. Vooruitlopend op de toekenning van dit bedrag is Elena Valbusa per 1 januari aangesteld.

De Hogeschoolraad heeft 28 oktober ingestemd met deze subsidieaanvraag. Het geld komt uit het fonds ‘Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid’. De raad had ook nog vragen bij het programma. Waarom begonnen is met de werving van de diversity officer voordat de aanvraag is goedgekeurd? Het college antwoordde daarop dat de officer op deze manier zo snel mogelijk van start kan gaan.