Nieuws

‘Schaf verkiezingen opleidingscommissies af’

De animo onder studenten om deel te nemen aan een opleidingscommissie (OC) is klein. Daarom kunnen de verkiezingen van de OC’s maar beter afgeschaft worden. Dat stelt de centrale medezeggenschapsraad (CMR) voor in een brief aan het college van bestuur.

Volgens de raad schrikt het studenten af om zich verkiesbaar te stellen en zo het risico te lopen om weinig stemmen te krijgen. ‘Het is voor OC’s makkelijker om zelf zonder verkiezingen studenten te benaderen en te vragen om lid van de OC te worden. Hierdoor zullen meer studenten bereid zijn lid te worden van een OC. In de afgelopen jaren is in de praktijk al gebleken dat OC’s prima in staat zijn om naar volle tevredenheid zelf hun opvolging te regelen’, schrijft de medezeggenschapsraad.
 
Als het college hiermee akkoord gaat zou er een procedure moeten komen voor de opvolging van de leden in de opleidingscommissies. Zo zou een commissie met leden van het OC en de faculteitsraad matchingsgesprekken met de kandidaten kunnen voeren, stelt de raad voor. In het najaar komt de stafdienst Studentzaken met een voorstel over de structuur en werkwijze van opleidingscommissies. 
 
In tegenstelling tot de CMR en faculteitsraden zijn verkiezingen bij opleidingscommissies wettelijk niet verplicht. Wel dient het management erop toe te zien dat bij elke opleiding (of cluster van opleidingen) een OC (of Gemeenschappelijke Opleidingscommissie) functioneert. In de praktijk blijkt dat zich vaak minder studenten kandidaat stellen dan er plaatsen te vergeven zijn. In 2011 bijvoorbeeld waren er slechts bij vijf van de vijftig OC’s en GOC’s verkiezingen nodig.

Opleidingscommissies worden doorgaans bezet door studenten, hoewel ook docenten zitting kunnen nemen. De commissies adviseren het management op het gebied van onderwijs.