Columns

Sekseverschillen

Er wordt op de FEM veel gewerkt in projectgroepen. Hoewel dit niet voor iedere adolescent de prettigste manier van werken is, wordt dit al jaren zo gedaan. Regelmatig komt men er in het laatste jaar achter dat een student er in z’n eentje weinig van bakt.
In sommige gevallen klikt ’t meteen in het eerste jaar tussen studenten onderling. Dan blijft zo’n groepje vier jaar lang bijeen. Ze stimuleren en motiveren elkaar en houden ook na school contact.

Werken alleen jongens beter of alleen meisjes? Volgens het Sanford Harmony Program beginnen meisjes zich meestal af te zonderen vanaf een jaar of tweeënhalf, jongens ietsje later. Als ze zes jaar zijn spelen ze alleen nog met kinderen van hun eigen sekse. Ze krijgen weer belangstelling voor de andere sekse als de puberteit start.

Wij geven al jaren projectonderwijs. Is echter ooit onderzocht welke groepsgrootte en welke mix het best werkt? Lise Eliot, neurowetenschapper aan de Chicago Medical School, zegt (in de Groene Amsterdammer, 13-01-11) dat – al zijn bepaalde sekseverschillen aangeboren -, je wel degelijk ‘kunt sturen’. Verschillen tussen kinderen van dezelfde sekse zijn onderling veel groter dan de verschillen tussen jongens en meisjes in het algemeen. Wie gaat dit op de HU onderzoeken?