Kort

Seksueel misbruik in het onderwijs gestegen

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen naar 134, zo melde de onderwijsinspectie gisteren. Vorig jaar lag het aantal nog op 106. Het gaat om alle soorten onderwijs.  De inspectie noemt het een ‘zorgelijke ontwikkeling’.