Nieuws

Soepele BSA-regels van de HU zijn tamelijk uniek

Studeren in de bibliotheek van de HU / archieffoto Kees Rutten

De HU versoepelt opnieuw het bindend studieadvies (BSA) voor eerstejaars vanwege de aanhoudende corona-uitbraak. En voor tweedejaars gaat de norm omlaag van 50 naar 30 studiepunten, net als vorig jaar. Daarmee gaat de hogeschool verder dan wat andere hogescholen doen, zo blijkt uit een rondgang.

Woensdagmiddag stemde de Hogeschoolraad (HSR) in met een voorstel van het college van bestuur voor de coulante BSA-regeling. Voor eerstejaars betekent het dat zij toch naar het tweede jaar mogen als zij minder dan 50 studiepunten behalen. In een normale situatie zouden zij een negatief BSA krijgen en moeten stoppen met de opleiding. De afgelopen twee jaren bestond dit ‘opgeschort BSA’ voor eerstejaars ook al. Hogescholen volgden hiermee de adviezen van de minister van OCW en de Vereniging Hogescholen (VH) vanwege corona.

Maar de HU gaat nog een stapje verder. Tweedejaars die met dat ‘opgeschort advies’ mochten doorstuderen, hoeven geen 50 studiepunten te halen maar slechts 30. Dat is een compromis dat de HSR uit de onderhandelingen met het college sleepte. Het college wilde voor deze groep tweedejaars aanvankelijk wel de norm van 50 studiepunten handhaven. Maar de HSR stond op het standpunt dat iedereen door zou mogen naar het derde jaar.

Het compromis van 30 studiepunten voor de tweedejaars wordt dit studiejaar verlengd. Het maakt onderdeel uit van het voorstel van het college, waar de HSR woensdag mee akkoord ging. De raad stelde wel dat de instituten moeten zorgen voor een goed begeleiding van studenten. HSR en college maakten haast met de procedure zodat studenten nog voor de kerstvakantie deze informatie kunnen krijgen.

Geen generiek uitstel

Deze extra versoepeling voor tweedejaars lijkt bij geen enkele andere hogeschool te gelden. Navraag bij diverse hogescholen leert dat zij na het uitgesteld advies in het eerste jaar vasthouden aan de normale BSA-norm. Voor zover bekend kregen alleen tweedejaars van Saxion een versoepeling met zes studiepunten, schreef Sax Now.     

Bij Vereniging Hogescholen is niet bekend welke coulance-maatregelen individuele hogescholen nemen vanwege de corona-uitbraak. In ieder geval hebben de HU en Hogeschool Rotterdam dit jaar in een vroeg stadium besloten tot versoepeling van het BSA voor in ieder geval eerstejaars. Op landelijk niveau is nog geen generiek uitstel afgesproken zoals de twee jaren hiervoor, zegt VH-woordvoerder Eva Kloosterman. ‘Als de coronamaatregelen er aanleiding toe geven om dat wel te doen dan zal dat in het voorjaar van 2022 besloten worden.’

De studentenorganisaties ISO en LSVb kennen geen voorbeelden van hogescholen die meer coulance toepassen dan het opschorten van het advies in het eerste jaar. De versoepeling voor tweedejaars is inderdaad redelijk uniek, beaamt ook HU-studentendecaan Jaap van Weenen. ‘Eigenlijk is dit een symbolisch bindend studieadvies. Iedereen die studeert en niet in de studievoortgang belemmerd wordt door persoonlijke omstandigheden kan deze norm halen, ook als er online onderwijs wordt gegeven’, zegt Van Weenen. Studenten die vanwege persoonlijke problemen de verlaagde BSA-norm niet halen kunnen via de decaan aankloppen bij de Examencommissie, voegt hij eraan toe.   

Structuur aanbrengen

Symbolisch of niet, volgens de cijfers van de dienst Finance, Control & Analytics kregen minder eerstejaars voltijdstudenten in de corona-studiejaren 2019/2020 en 2020/2021 een positief studieadvies. In de jaren daarvoor schommelde het aantal positieve adviezen tussen de 50 tot 55 procent. De laatste twee jaren zakte dat aantal naar 40 tot 45 procent.

Decaan Van Wenen geeft twee mogelijke redenen voor die terugval. ‘Het is denkbaar dat studenten het lastig vinden om online onderwijs te volgen doordat ze moeilijk structuur aan kunnen brengen. Privé en onderwijs lopen dan door elkaar heen. Een stramien met een lesrooster waarbij ze regelmatig op school moeten zijn is voor hen een prettige situatie.’

Studenten anticiperen

Ook kan het zijn dat studenten anticiperen op de versoepelingen van het BSA. ‘Als studenten weten dat de norm niet zo hoog is dan gaan ze daarop studeren want de kans is groot dat ze toch door kunnen studeren’, denkt Van Weenen.

Uit de cijfers blijkt overigens ook dat bij studenten die in 2019/2020 met de studie begonnen, een relatief grote groep (ruim veertig procent) een uitgesteld advies kreeg in het tweede jaar. Door de verlaging van de BSA-norm kreeg nog geen tien procent een definitief negatief BSA aan de broek. In eerdere jaren voor de corona-periode schommelde het negatief BSA rond de 25 procent.