Nieuws

Spaceboxen in De Uithof gedeeltelijk weggesleept

Een deel van de leegstaande spaceboxen in De Uithof is tijdelijk elders in de stad opgeslagen. De rest van de containerwoningen blijft nog even staan.


Vorige week is een derde van de 234 spaceboxen weggetakeld en naar het voormalige KPN-terrein vervoerd. De resterende woningen blijven staan totdat de gemeenteraad definitief heeft ingestemd met de verhuizing naar de Archimedeslaan 16, zegt Annemiek van Vondel van studentenhuisvester SSH Utrecht.
 
De reden voor het verplaatsen van een gedeelte van de studentenkamers is dat SSH een begin wil maken met de voorbereidingen van de bouw van studentenflat Johanna. Op de plek waar nu de spaceboxen staan verrijst een complex met 650 studentenwoningen. Die moet medio 2015 opgeleverd worden.

 Het is de bedoeling dat de containerwoningen op het parkeerterrein van het pand aan de Archimedeslaan komen te staan. Dit voormalig onderkomen van de faculteit Educatie van de HU is omgebouwd tot tijdelijke huisvesting voor onder meer studenten en tevens is er de creatieve hotspot HAL16 gevestigd. 
 
De gemeente wilde de spaceboxen aanvankelijk aan de Van Lieflandlaan in de wijk Tuindorp plaatsen, maar dat stuitte op verzet van omwonenden. Wethouder Gilbert Isabella ging op zoek naar een andere plek. Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad in mei bleek een meerderheid van de partijen voor verhuizing naar de Archimedeslaan. Maar bewoners van de wijk Rijnsweerd Zuid vrezen overlast van de studenten en parkeerproblemen. Zij maken bezwaar tegen de komst van de studentenwoningen en kondigden aan naar de rechter te gaan.