Nieuws

Stadsbestuur: tweeduizend studentenwoningen erbij

Meer studentenwoningen, een tram naar De Uithof en afspraken met de HU en universiteit. Dat belooft het nieuw college van de gemeente Utrecht in het coalitieprogramma ‘Groen, open en sociaal’.

Enkele highlights uit het programma op een rij:

*Om ook in de toekomst dé studentenstad van Nederland te blijven, zetten we de investeringen in studentenvoorzieningen voort. De Uithof moet een aantrekkelijke plek zijn en zich ontwikkelen als een volwaardige campus.

*De ambitie van het college is binnen vier jaar (met een doorkijk naar acht jaar) een substantieel groter aantal woningen voor studenten en starters te realiseren. Concreet gaat het in ieder geval om 500 extra eenheden voor studenten op de Uithof (op te leveren uiterlijk in 2014), oplopend tot 2.200 eenheden in de jaren daarna.

*In nauwe samenwerking met het BRU (Bestuur Regio Utrecht; red.) neemt het college het initiatief voor ontwikkeling en het vinden van financiering van een tramnetwerk voor de hele stad. De tram naar de Uithof wordt voor 2015 gerealiseerd. De realisatie van de overige tramlijnen zal zo snel mogelijk daarna moeten.

*Zowel voor de ontwikkeling als de uitvoering van plannen gaan we daarom betekenisvolle en werkbare verbindingen aan met de universiteit, hogescholen, andere kennisinstituten en bedrijven.

*We steven naar een alliantie met de Universiteit Utrecht en andere kennisinstellingen om duurzame kennis en innovatie op veel plekken in de stad toepasbaar te maken.

Foto: Ton van den Berg