Nieuws

Studenten klagen over gang van zaken rond toetsing

Foto: Kees Rutten

Een groep studenten eist in een brief excuses voor de slechte communicatie en organisatie rond toetsen. Ze willen extra toetskansen en een statement van de verantwoordelijken hierover. Het gaat vooral om studenten van het Instituut Bewegingsstudies (IBS) en enkelen van Verpleegkundige Studies (IVS). De brief is gestuurd naar onder meer de instituutsdirecteur, toetsverantwoordelijken, college van bestuur en enkele media.

Ze klagen onder andere over online proctoring (surveillance van toetsen op afstand) en verwachten binnen zeven dagen een antwoord op de ‘motie van wantrouwen’, zoals ze de brief noemen. ‘Een reactie vol politieke correctheid of een uitnodiging voor een gesprek kan uitblijven.’

Ze vinden het onterecht dat online proctoring als laatste redmiddel bij Bewegingsstudies is ingezet. Ze wijzen op de alternatieven die voorhanden zijn bij andere instututen en noemen hun bezwaren op het gebied van veiligheid en privacy.

Ook wijzen ze erop dat dergelijke toetsen al plaatsvinden terwijl de Hogeschoolraad er nog geen standpunt over heeft ingenomen. De briefschrijvers willen weten of er serieus onderzoek is gedaan naar andere vormen van toetsing. ‘Wij krijgen namelijk het gevoel dat hier niet naar gezocht is.’

Krappe planning

Ze geven voorbeelden waarin niet goed gecommuniceerd is over toetsdata en lokalen. Verder schrijven ze over berichtgeving op het laatste moment en krappe planning. Dit duidt volgens hen op ‘het falen van management’ en ze noemen de bejegening van studenten met klachten of vragen ‘ongehoord.’

De briefschrijver wilde eerst wel en daarna niet met naam in het artikel genoemd worden. Hij schreef de brief namens tientallen andere studenten van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS). Hij klom in de pen nadat ze tevergeefs aanklopten bij de instituutsdirecteur, studieloopbaanbegeleiders en decanen, laat hij weten.

Kort na het versturen van de mail stuurde hij zijn excuses ‘voor de nogal heftige aard’ ervan. ‘Deze is gister na het hoog oplopen en opstapelen van frustraties geschreven en heeft hierom een veel te krachtige verwoording. Dit was niet de bedoeling noch de insteek.’ Om eraan toe te voegen: ‘Er gaan gewoon een aantal zaken mis en dat heeft voor een groep studenten een frustrerende en demotiverende werking. Wij hopen dan ook samen met jullie naar een oplossing te kunnen zoeken.’

Bijeenkomst

HU-woordvoerder Seger Pijnenburg laat in een reactie weten dat de klachten over toetsing bij het management van het instituut bekend zijn. Afgelopen vrijdag is een bijeenkomst georganiseerd, waarin zo’n dertig studenten erover spraken met onder meer instituutsdirecteur Henri Kiers en de voorzitter van de examencommissie. ‘Er is een goed gesprek geweest en er wordt gekeken hoe ze de problemen gaan oplossen.’

Ook interessant: Enquête: Wat vind jij van het thuis werken en studeren?