Kort

Studentenorganisatie MUST heft zichzelf op

Er is nog een website in de lucht en de organisatie staat nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar de Vereniging MUST is opgehouden te bestaan. De vereniging Medezeggenschap Utrechtse Studenten is in studiejaar 2003/2004 opgericht om de studenten in de medezeggenschapsraden binnen de HU te ondersteunen.

HU-student Linda Huisman was een van de laatste bestuursleden. Zij bevestigt dat de vereniging is gestopt. Dit is besloten tijdens de algemene ledenvergadering begin juli. De reden is dat er zich geen nieuwe bestuursleden aandienden. Huisman is afgelopen juni aangetreden tot penningmeester bij Utrechtse VIDIUS studentenunie.  

De Vereniging MUST  was aanvankelijk gelieerd aan de fracties MUST in onder meer de Hogeschoolraad, maar opereerde de laatste jaren meer zelfstandig. De fractie MUST doopte zichzelf in 2019 om in Concrete, maar is inmiddels opgeheven.