Nieuws

Studentensport getroffen door bezuinigingen

Studentensportverenigingen worden harder getroffen door de bezuinigingen van de gemeente dan de andere sportverenigingen en dat zou niet de bedoeling mogen zijn, stelt de koepel Sportraad Utrecht die de Utrechtse studentensport vertegenwoordigt.

Dat schrijft de Sportraad Utrecht in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Sportraad Utrecht worden studentensportverenigingen in de Eindrapportage Taskforce Bezuinigingsvoorstellen Sport 2014 van de gemeente Utrecht, waarin de afschaffing van de subsidie Sportverenigingen is opgenomen, over het hoofd gezien in het onderzoeksproces. ‘Daardoor wordt studentensport nu onevenredig hard geraakt’, meent voorzitter van de sportraad Niki Wijnen

Subsidie
De Utrechtse studentensport verenigingen krijgen nu nog z’n 55.000 euro aan subsidie van de gemeente. ‘Door deze subsidie blijft sporten voor studenten relatief betaalbaar. Ik noem het relatief omdat Utrecht helaas de duurste studentensportstad van Nederland is.’ Maar de studentensportverenigingen zijn bang dat het sporten door het afschaffen van de subsidies van de gemeente Utrecht te duur wordt.

Niki Wijnen: ‘Op dit moment vinden er ook hervormingen plaats binnen de Universiteit Utrecht en studentensportcentrum Olympos. Wij vragen ons af of de gemeente en deze partijen op de hoogte zijn van elkaars plannen en bezuinigingen. Wij vrezen namelijk dat er van meerdere kanten tegelijk gekort wordt op de studentensport.’

Contributie
Door de kortingen op de studentensport zullen de contributies omhoog moeten. Alleen al de afschaffing van de gemeentesubsidie van 55,000 betekent volgens Wijnen voor alle Utrechtse studenten een stijging van 10 tot 15 euro op de jaarlijkse contributie.

De studentensportverenigingen maken van gebruik van sportcomplex Olympos in De Uithof, dat eigendom is van Universiteit Utrecht. ,,De universiteit gaat de subsidie herzien. De totale kosten kunnen voor leden oplopen tot 50 euro extra per jaar.’

Alternatieven
Dat wil de sportraad voorkomen en daarvoor zijn er al enkele alternatieven bedacht om het afschaffen van de subsidie te voorkomen. ‘Denk aan een maatschappelijke tegenprestatie voor subsidie of het invoeren van een veldenmakelaar waardoor de velden van Olympos beter benut worden.’