Nieuws

Studiepunten voor voorlezen

De Utrechtse studentenhuisvester SSH gaat samenwerken met welzijnsorganisaties om
studenten maatschappelijk werk te laten doen in Kanaleneiland.

De
studenten gaan bijvoorbeeld voorlezen op scholen of dansles geven. In ruil daarvoor krijgen ze wellicht studiepunten of huurkorting. Dat is de uitkomst van een op initiatief van SSH gehouden onderzoek van
studenten Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht naar
maatschappelijke betrokkenheid van bewoners van SSH-panden in
Kanaleneiland en Overvecht.

Een van de belangrijkste uitkomsten
van het onderzoek is, dat studenten wel maatschappelijk werk zouden
willen doen, maar dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. ‘Studenten
in Kanaleneiland zeggen een buurthuis te missen om informatie in te
winnen’, vertelt Rémond Jansen, een van de onderzoekers. ‘Terwijl studenten in Kanaleneiland juist heel actief zijn.’ Uit een steekproef onder 941 SSH-bewoners blijkt dat 52 procent bereid is maatschappelijk actief te zijn.

In ruil voor het maatschappelijk werk krijgen de studenten mogelijk studiepunten (via de HU of de Universiteit Utrecht) of een huurkorting.
Van Dijk: ‘Uit het onderzoek blijkt dat studenten daar het meest
positief op reageren. We bekijken nu wat de mogelijkheden zijn.’