Nieuws

Subsidie voor de digitale leeromgeving wordt weinig gebruikt

Foto: Kees Rutten

Het loopt niet storm bij de aanvraag van subsidies voor de Digitale Leeromgeving. Voor goede ideeën van studenten en medewerkers van de HU was vorig jaar 3,7 miljoen euro beschikbaar. Slechts een half miljoen daarvan is toegekend. Mogelijk moet die subsidiepot dus kleiner.

Een belangrijk onderdeel van de Digitale Leeromgeving (DLO) is het leermanagementsysteem Canvas. Hierop staan onder meer de cursussen van de opleiding. Studenten vinden er instructievideo’s, krijgen er feedback van docenten of vullen er een quiz in. De DLO bevat ook de toetsapplicatie TestVision en het digitaal inleversysteem GradeWork.
 
In de DLO is er ruimte voor allerlei extra applicaties die het onderwijs ten goede zouden komen. Een voorbeeld van een initiatief dat met DLO-geld is ontworpen en gebouwd is een applicatie voor automatische ondertiteling van filmpjes die het onderwijs gebruikt. Daardoor zijn die nu ook te volgen door doven en slechthorenden.

Uitvoerbaar en vernieuwend

Voor dergelijke initiatieven trekt de hogeschool sinds 2020 jaarlijks zo’n twee miljoen euro uit. Zij moeten uitvoerbaar en vernieuwend zijn en zowel studenten als medewerkers kunnen er aanvragen voor indienen. Maar die aanvragen blijven achter bij de verwachtingen. Voor 2021 was 3,7 miljoen euro beschikbaar; de reguliere twee miljoen plus de 1,7 miljoen euro van het jaar ervoor die niet werd opgebruikt. In 2021 kende de HU maar een half miljoen euro toe.     

Een evaluatie van de DLO-subsidiepot is naar de Hogeschoolraad (HSR) gestuurd en woensdagmiddag met collegevoorzitter Jan Bogerd besproken. De onderbesteding is voor een deel te verklaren doordat de start van het subsidietraject is vertraagd: het begon formeel in oktober 2020. Bovendien kwam de corona-uitbraak er bovenop. Maar ook de relatief lange en ingewikkelde aanvraagprocedures zijn een mogelijke oorzaak, opperde collegevoorzitter Bogerd. Een deel van de aanvragers trok zich daardoor terug.

Vooral bezig met onderwijs

Daarnaast eist corona nog steeds zijn tol. ‘Docenten zijn vooral bezig met onderwijs en minder met digitale initiatieven’, zei HSR-lid Guido van der Burg tijdens de vergadering. Hij wijst op de studieachterstand van studenten. ‘Daar ligt bij ons de focus.’ HSR-voorzitter Annette Wind stelde voor om de helft van het budget van de DLO-subsidie te bestemmen aan andere zaken. ‘Laten we kijken wat realistisch is. Wat overblijft kunnen we op een andere manier gebruiken om het onderwijs te verbeteren.’ Bogerd leek het hiermee eens te zijn.

Het geld voor de DLO-subsidie komt uit de kwaliteitsafspraken tussen het Ministerie van Onderwijs en de hogescholen en universiteiten. Die zijn een compensatie voor het hoger onderwijs vanwege de afschaffing van de basisbeurs in 2015. De instellingen kregen in de periode 2020 tot en met 2024 vele extra miljoenen toebedeeld voor de verbetering van het onderwijs. De meeste gelden besteedt de HU aan het aantrekken van docenten. Een deel gaat naar de DLO en het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS).