Kort

Thuiswerken onderdeel van nieuw onderzoek naar werkbeleving

Thuiswerken en het welbevinden van de medewerkers zijn de onderwerpen van het nieuwe werkbelevingsonderzoek. Deze HU Thermometer komt in de plaats van de oude tweejaarlijkse enquête over de werkbeleving bij HU-medewerkers. De vragenlijst van de HU Thermometer is beduidend korter en frequenter, waardoor de uitkomsten actueler zijn.

Medewerkers in vaste dienst en ook personeel niet in loondienst (PNIL) krijgen 11 januari een mail met een vragenlijst van onderzoeksbureau Effectory. Dit bedrijf verzamelt de antwoorden en zet ze daarna geanonimiseerd in een dashboard. Op 28 januari krijgen deelnemers de resultaten te zien van hun team, organisatieonderdeel en de gehele HU. Het onderzoek naar de werkbeleving is vertrouwelijk en vrijwillig.