Nieuws

Toename klachten ombudsman

Zestig medewerkers  kwamen in 2012 met een klacht bij de ombudsman van de HU. Vijftien meer dan in 2011. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de ombudsmannen Paul Herfs en Sietske Teppema.

De klachten kwamen vooral van medewerkers van HU Diensten (15), faculteit Natuur en Techniek (12) en faculteit Educatie (10). Verhoudingsgewijs kwamen er meer klachten van mensen uit de onderwijsondersteuning. De kwesties blijken vaak ingewikkeld en gaan van onduidelijkheid over wat er afgesproken is bij aanstelling van iemand, tot gebrekkig leidinggeven, omgaan met conflictsituaties en belangentegenstellingen. De meeste klachten in 2012 gingen over functioneren/beoordelen (27), gevolgd door kwesties over de aanstelling (14). 

De ombudsman heeft in 38 gevallen geadviseerd, in 27 bemiddeld en van 2 is een klachtonderzoek ingesteld.