Achtergrond

Toetsen aan de HU (3): ook online is een goed gesprek mogelijk

Archieffoto: Kees Rutten

Dit derde deel over toetsen aan de HU tijdens de coronacrisis zoomt in op de opleiding Communicatie. Ze werken aan het online toepassen van assessments .

Assessments als toets winnen sterk aan populariteit, betoogt Wendy Peeters. Ze is docent bij de opleiding Communicatie en expertiseleider bij het thema Toetsing van het Teaching & Learning Network (TLN). ‘Er zijn best veel opleidingen die met assessments als toetsvorm aan de slag zijn’, zegt zij. Een voorbeeld is de pilot ‘flexibilisering in de deeltijd’. ‘Daarnaast wordt het assessment vaak als vorm gebruikt als opleidingen meer integraal en in grotere eenheden willen toetsen’, weet ze.

Het vereiste niveau

Bij een assessment laat de student op verschillende manieren zien dat hij of zij over de nodige competenties of kwalificaties beschikt. Vaak is het een combinatie van een portfolio, een presentatie en interview. Op die manier moet boven tafel komen of de kandidaat het vereiste niveau heeft behaald. Peeters: ‘Zo bied je studenten meerdere gelegenheden om hun competenties aan te tonen.’

De opleiding gebruikt de assessments voor het toetsen van 30 of 60 EC’s, studiepunten voor een half of heel jaar. Het wordt gebruikt in jaar twee tot en met vier, volgend studiejaar volgt ook het eerste jaar. Het zijn de enige momenten waarop officiële studiepunt worden toegekend. Studenten maken gedurende het jaar wel meerdere opdrachten, beroepsproducten en soms ook kennistoetsen. De feedback en beoordelingen die zij hiervoor krijgen, zijn bedoeld om te zien in hoeverre zij de stof en vaardigheden beheersen.

‘Misschien gaat de spanning er zo wat af waardoor mensen met faalangst beter presteren’

Nu de opleiding noodgedwongen is overgestapt op afstandsonderwijs en dito toetsen blijken assessments ook op afstand goed te werken, merkt Peeters tot haar tevredenheid. Peeters: ‘Ik heb vorige week voor het eerst zo’n assessment afgenomen en zowel de kandidaat als wij als assessoren vonden het prima gaan.

Elkaar in de ogen kijken

Online konden we dezelfde dingen doen als tijdens een face-to-facebijeenkomst. Het was een goed gesprek en we konden elkaar in de ogen kijken. Vanmorgen heb ik online assessments afgenomen bij enkele docenten voor de basiskwalificatie examineren (BKE, een certificaat voor toetsbekwaamheid voor hbo-docenten; red.) en dat ging ook prima.’

Het gangbare protocol voor assessments is voor de afstandsvariant bijgesteld. De studenten moet met de laptop de kamer rond waarbij de docenten via de camera meekijken of de deur dicht is en of er geen andere mensen aanwezig zijn die het een en ander kunnen influisteren. Daarmee willen ze eventuele fraude uitsluiten. Andere tips: Kandidaten moeten wel over een voldoende krachtige wifi beschikken, anders stokt het gesprek. ‘Dat is soms in een studentenhuis best lastig.’ Zorg er bovendien voor dat de apparatuur opgeladen is en gebruik headsets voor de verstaanbaarheid.

Rolverdeling voor docenten

Een hand schudden bij aanvang is niet mogelijk, erkent Peeters. ‘En je mist voor een groot gedeelte de lichaamstaal. Dat kan in sommige situaties lastig zijn.’ Maar voor de rest is het zoveel mogelijk hetzelfde als bij een live-assessment, zegt ze. In het stappenplan voor online assessments staat dat de student een video of presentatie van tevoren moet opsturen. ‘Maar daarvan is nu de vraag of we dat moeten blijven doen’, zegt ze, ‘want het geeft geen meerwaarde. Studenten kunnen het net zo goed live via MS Teams presenteren.’

Bij Communicatie is het gebruikelijk dat er twee docenten als assessoren fungeren. ‘Wij hebben assessments van veel EC’s dus er hangt veel vanaf. Daarom is het goed om er met z’n tweeën naar te kijken.’

Zowel tijdens bijeenkomsten waarbij de studenten en docenten fysiek in dezelfde ruimte zijn als bij online assessments is er een rolverdeling. De ene docent leidt het gesprek en de andere notuleert. ‘Zo doen wij dat bij onze opleiding maar ik weet dat het er elders anders aan toegaan. Dat is een kwestie van keuzes maken.’

Nieuwe perspectieven

Online heeft ook zo z’n voordelen. Peeters: ‘Bij de BKE-assessment vanmorgen zei een kandidaat dat hij het op afstand wel prettig vond omdat hij in zijn eigen omgeving zat. Daardoor is hij meer op zijn gemak. Misschien gaat de spanning er zo wat af waardoor mensen met faalangst beter presteren.’

Of ze het online blijven doen in de toekomst durft ze niet te zeggen. ‘Want het is nog zo pril.’ Wellicht bij studenten die in het buitenland studeren. ‘Daar waren we altijd heel terughoudend in, maar misschien opent dit weer nieuwe perspectieven.’