Achtergrond

Toetsen aan de HU (2): Behoorlijk lastig, bij Bewegingsstudies

Hoe oefen je dit in tijden van corona? - foto: HU

Bij het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) zijn de coronamaatregelen hard aangekomen. Een aantal docenten kan niet werken omdat ze het coronavirus opliepen en de praktijken voor fysiotherapie zijn gesloten. Bij de opleidingen Fysiotherapie, Cesar Oefentherapie en de masters ligt de nadruk op praktijkvakken en die zijn lastig online te geven. ‘Daar maken we ons wel zorgen om’, zegt Kitty Meijer, docent en lid van de Toetsexpertgroep van het instituut.

‘Ik denk dat 50 procent van de toetsen momenteel niet doorgaat’, schat Meijer. Zo’n 30 procent vindt wel plaats en voor 20 procent werken ze aan alternatieve methoden. Kennistoetsen en veel praktijktoetsen sneuvelen op dit moment. ‘De focus ligt op de afstudeerders. Studenten uit het eerste jaar hebben nog de mogelijkheid om in jaar twee en drie toetsen in te halen’, meent ze.

Oefenen op mensen

De Toetsexpertgroep en docenten van het instituut maakten een ‘stappenplan’ dat alternatieven biedt voor toetsen die niet doorgaan. Ook omdat in het komend blok zowel voor de bachelors en de masters veel praktijkvaardigheidslessen aan bod komen. ‘En dat kan eigenlijk niet zonder te oefenen op mensen.’ Dat laatste geldt ook voor verpleegkundige vakken en paramedische studies, zoals Huidtherapie. De afzonderlijke alternatieven komen aan bod in gesprekken met de Examencommissie.

Het instituut maakt onderscheid tussen praktijktoetsen, kennistoetsen en toetsen voor producten, zoals verslagen van werkstukken en casestudies. Voor de laatste categorie is het van belang dat studenten data verzamelen van patiënten. Dat kan ook nu gedeeltelijk via online interviews en het versturen van vragenlijsten via de mail. Ook heeft de opleiding een beperkt aantal gegevens ‘in de kast liggen’ waarmee studenten aan de slag kunnen.

Veel data van patiënten

Bachelorstudenten zijn hiermee wellicht geholpen maar afstudeerders van een master moeten een analyse maken waarbij veel data van patiënten nodig zijn. Dat kan nu even niet. ‘Data verzinnen of zomaar vermenigvuldigen vinden wij ethisch gezien geen goed alternatief’, vertelt Meijer.

Een optie is om de producttoets voor bachelors om te zetten in een literatuurstudie. Dat was voor deze studenten voorheen al mogelijk. Meijer: ‘Maar de vraag is of we dit massaal willen doen. Want we vinden het niet het meest geschikte afstudeerproduct net voordat zij met hun werk in de praktijk beginnen.’

De kennistoetsen zijn een blok aan het been in tijden van online onderwijs. De studenten van het instituut zouden de keuze krijgen voor uitstel of het maken van een oefentoets over de telefoon. Die laatste optie is bij nader inzien gesneuveld. Een van de problemen is dat de vragen kunnen rondzoemen bij de studenten waardoor fraude op de loer ligt.

‘Het opbellen van 500 studenten of de kennis toetsen met een andere toetsvorm is veel te arbeidsintensief’, meent ze. ‘Daarom is besloten te wachten tot de toetsorganisatie van de HU met alternatieven komt. De kennistoetsen liggen even stil.’

Opnemen op film

Dan blijven de praktijktoetsen over. Een alternatief is het splitsen van leeruitkomsten. Het theoriegedeelte kan dan via MS Teams terwijl de vaardigheden (waarbij studenten werken met mensen) op een later tijdstip aan bod komen. Creatieve alternatieven zijn ook bedacht. Zo oefenen studenten vaardigheden op huisgenoten, terwijl docenten via Teams live meekijken en tegelijk alles opslaan. ‘Als dat met de lessen lukt, dan kunnen we ook op die manier toetsen’, denkt Meijer. ‘Zo kunnen we bij een student zien of hij of zij geoefend heeft en het in de vingers heeft.’