Kort

Tussentijdse verkiezingen aan de HU van start

Van maandag 8 mei tot en met maandag 15 mei kunnen studenten en medewerkers stemmen op verschillende medezeggenschapsraden. Het gaat om kandidaten voor de instituutsraden, Dienstenraad en Kenniscentraraad, schrijft EénHU (inloggen nodig).

Het zijn tussentijdse verkiezingen: plaatsen zijn vacant gekomen doordat leden afgestudeerd zijn of door een andere reden stoppen als raadslid. Niet bij alle raden zijn verkiezingen nodig omdat er soms niet meer kandidaten zijn dan er plekken beschikbaar zijn.

Studenten en medewerkers hebben vandaag een mail gekregen met een link naar de kandidaten waar ze op kunnen stemmen. Op donderdag 11 mei staan er tussen 10 en 14 uur standjes op het plein bij de supermarkt op het Utrecht Science Park. De uitslag wordt 22 mei om 17.00 uur bekend gemaakt in het Atrium in de Paldualaan 99.