Kort

U-raad keurt gedragscode studentenverenigingen af

Een meerderheid van de Universiteitsraad van de UU stemde maandag tegen de gedragsdcode voor studie- en studentenverenigingen, meldt DUB. Het gros van de U-raad is niet overtuigd van de noodzaak van de afspraken, die onder andere gaan over het tegengaan van alcoholmisbruik bij studenten. Studie-, sport-, cultuur- en gezelligheidsverenigingen die subsidie krijgen van de universiteit hoeven komend collegejaar het document niet te ondertekenen. Vorig jaar keurde de Hogeschoolraad (HSR) van de HU de code niet goed. Het document ligt nu ook ter goedkeuring bij de HSR.