Nieuws

Universiteitsraad: uitstel voor nieuwe verdeling bestuursbeurzen

Foto: Kees Rutten

De studentgeleding in de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht kan nog niet instemmen met het plan voor de verdeling van bestuursbeurzen. Daarom hebben de studenten uitstel bedongen. De Hogeschoolraad (HSR) van de HU stemde wel al vorige week in met het voorstel.

De studenten in de Universiteitsraad zijn op zich voorstander van de nieuwe manier waarop de beurzen aan studentenorganisaties worden toegekend. Maar ze hebben moeite met een aantal punten in het systeem, schrijft journalistiek platform DUB. Zo is er kritiek op het feit dat bij het bepalen van het aantal beurzen vooral wordt gekeken naar het aantal leden van de verenigingen. Dat bleek maandag in de vergadering van de Universiteitsraad.

De nieuwe verdeelsystematiek van de studiebeurzen staat in de nota ‘Beleid en ondersteuning studentenorganisaties’. De HU en UU hebben gezamenlijk nieuwe regels opgesteld omdat die eenvoudiger en transparanter zijn dan het oude systeem, vinden de colleges. Met als belangrijkste factor inderdaad het aantal leden van gezelligheids-, sport en cultuurverenigingen. Ook een eigen gebouw telt mee voor het aantal beurzen dat een vereniging krijgt.

De HU en universiteit bepalen elke drie jaar het aantal beurzen van de afzonderlijke studentenorganisaties. De verenigingen verdelen ze dan over de bestuursleden. Een studentbestuurder krijgt per maand 425 euro, als financiële compensatie voor een mogelijke studieachterstand door de bestuurswerkzaamheden.

Voor de zomer goedkeuren

De regeling moet per september 2025 ingaan. Maar dan moeten de medezeggenschapsraden van universiteit en hogeschool de nota voor de zomer goedkeuren. De Hogeschoolraad (HSR) ging vorige week woensdag akkoord. Als de Universiteitsraad en het college van bestuur van de UU er niet op tijd uitkomen dan blijft de oude regeling van kracht.

De vraag om uitstel verraste het universiteitsbestuur, schrijft DUB. Tijdens eerder vergaderingen bleken er geen grote bezwaren te bestaan. Maar gesprekken met besturen van studentenorganisaties leerde de studentraadsleden dat er ook nadelen aan het systeem bestaan. Zo hoeft het aantal leden geen goede afspiegeling te zijn van de werklast van bestuurders.

‘Grote verschuivingen’

De Partij van de Utrechtse Student (PvdUS) memoreerde dat sommige verenigingen erop vooruit gaan (het Utrechtsch Studenten Corps en veel sportverenigingen) terwijl andere erbij inschieten (Veritas, Biton en internationale organisaties). Het zijn ‘grote verschuivingen’, stelt een PvdUS-studentraadslid. Een aantal kleine wijzigingen zou de verdeling eerlijker maken. Welke dat zijn,. kon hij nog niet zeggen. Ander punt is dat de totale basissubsidies die verenigingen krijgen, is verminderd met 30.000 euro.

Rector Henk Kummeling van de UU wil van de studenten de precieze bezwaren weten en wat er zou moeten veranderen. De kritiek op de verlaging van de basissubsidie zal geen breekpunt zijn, zei hij. ‘Als het gaat over een bedrag van 30.000 euro komen we er wel uit.’