Nieuws

Veel animo voor associate degrees

Foto: Ed van Rijswijk

Het is dit studiejaar een stuk drukker bij de associate degrees, tweejarige opleidingen tussen mbo en hbo in. Er hebben zich maar liefst dertig procent meer studenten aangemeld dan vorig jaar. 

Bij de Zwolse hogeschool Windesheim is het aantal aanmeldingen ten opzichte van september 2016 meer dan verdubbeld: van ruim honderd naar 250. ‘Dit zijn weliswaar vooraanmeldingen, maar omdat de groei zo groot is, kun je wel spreken van een duidelijke trend’, zegt Windesheim-woordvoerder Lex Kloosterman.

Waarschijnlijk zijn er iets minder studenten daadwerkelijk begonnen aan de associate degrees (ad’s) dan de cijfers suggereren: een deel haakt in september alsnog af. Voor de officiële telling worden alleen studenten meegerekend die op 1 oktober ingeschreven staan.

Associate Degree Academy
Bij de HU zijn de ad-opleidingen de afgelopen jaren bijna allemaal afgebouwd, maar het plan is om ze weer te starten. Aan de HU Amersfoort wordt een Associate Degree Academy gelanceerd. Welke opleidingen er gaan beginnen is nog niet bekend.

De enige ad die de HU op dit moment heeft is Schrijftolk, verbonden met de bachelor Tolk Nederlandse Gebarentaal. Het is de enige opleiding die Nederland kent op dit gebied. Voor de ad Schrijftolk meldden zich dit jaar 29 studenten, tegenover 20 vorig jaar. Een groei van 45 procent.

Het loopt storm
Andere hogescholen zien ook een flinke groei. De Hogeschool Rotterdam, die verreweg de meeste ad-studenten heeft, meldt een stijging van tien procent. De Friese hogescholen NHL en Stenden, die volgend jaar gaan fuseren, krijgen er een kwart meer eerstejaars bij. Ook in Den Bosch, waar Avans dit jaar voor het eerst ad’s aanbiedt, loopt het storm: daar meldden zich ruim driehonderd studenten.

Associate degrees zijn vooral bedoeld voor mbo’ers die niet direct naar een reguliere hbo-opleiding willen overstappen en eerst een tweejarig traject willen proberen. ‘Ad’s vullen echt een gat tussen hbo en mbo. De baankansen zijn heel goed, want werkgevers zijn op zoek naar mbo’ers die meer hebben gedaan’, zegt Kloosterman.

‘Afvoerputjes’
In Den Haag zijn politici verdeeld over de associate degrees. Zo is de SP bang dat ze ‘afvoerputjes’ worden van hbo-opleidingen: wat als juist de zwakkere hbo’ers ernaar afstromen, in plaats van dat de opleidingen mbo’ers naar een hoger niveau tillen?

Ook de locatie van de ad-opleidingen was eind juni tijdens een Kamerdebat onderwerp van discussie. Volgens het kabinet moeten de lessen voornamelijk binnen hogeschoolgebouwen worden gegeven, maar de PVV denkt daar anders over: die ziet juist een ‘gouden kans’ om met de opleidingen de reputatie van het mbo te verbeteren.