Kort

Verkiezingsprogramma SGP: basisbeurs uitbreiden

De aanvullende beurs moet ‘royaal’ uitbreiding krijgen voor kinderen van ouders met een middeninkomen. ‘Zodat deze studenten in feite weer allemaal een basisbeurs als gift krijgen.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma van de SGP. Het huidige leenstelsel schiet tekort en zorgt voor financiële stress voor deze studenten, schrijft de SGP.

Verder spreekt de SGP zich uit voor een bindend studieadvies om te voorkomen dat studenten in een laat stadium vastlopen. Flexibel studeren door het betalen per studiepunt is nuttig voor deeltijdstudenten, maar is geen alternatief voor de voltijdopleidingen. Universiteiten en hogescholen moeten zelf kunnen bepalen of een numerus fixus noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen, vindt de SGP.