Nieuws

Verwarring om motie The Student Hotel

Foto: Kasia Gatkowska

Een motie die vorige week door de Utrechtse gemeenteraad is aangenomen, zorgt voor consternatie. Studentenorganisatie VIDIUS concludeert hieruit dat The Student Hotel niet welkom is in Utrecht. Maar het hotelbedrijf ziet dat anders.

De motie draagt het college van B&W op om te onderzoeken of de woonvorm studentenhotel ‘kan vallen onder huurrecht en -huurbescherming’ of dat er andere manieren zijn om ‘de bescherming van studenten te verzekeren’. Het document is ingediend door de partijen Student & Starter, GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren.

‘Student Hotel niet welkom in Utrecht’, kopt de Utrechtse VIDIUS studentenunie in een juichend persbericht. De motie ‘verbiedt dat er woonvormen aan Utrechtse studenten mogen worden aangeboden die bewust het huurrecht omzeilen’, vervolgt VIDIUS. De studentenorganisatie keert zich – net als onder meer de Landelijke Studentenvakbond – tegen de komst van The Student Hotel naar Utrecht. In sommige andere steden als Amsterdam en Eindhoven zijn al vestigingen geopend.

‘Volstrekt onjuist’
‘Die berichtgeving is volstrekt onjuist’, stelt The Student Hotel in een reactie. Er is geen sprake van een verbod en het is niet zo dat de gemeente het hotelbedrijf opdraagt om zich aan het huurrecht te houden. Er is kennelijk ‘verwarring’ over het concept van The Student Hotel, luidt het verweer. Voor de duidelijkheid: ‘The Student Hotel is een hotel en geen sociale huisvester.’ Dus geldt de regelgeving over hotels en niet het huurrecht, meent de organisatie.

Tim Homan, fractievoorzitter van Student & Starter en initiator van de motie, snapt de verwarring. Het is niet de bedoeling om The Student Hotel te weren uit Utrecht, nuanceert hij. Het is prima dat mensen er voor één of meerdere dagen een kamer kunnen huren. Maar als studenten er een half of heel jaar wonen is er geen sprake meer van een hotel en gelden er andere regels, vindt hij. ‘We willen voorkomen dat via zo’n constructie de huurregels worden omzeild. Mensen die er voor langere tijd zitten moeten we huurbescherming bieden.’