Nieuws

Vorige collegevoorzitter Jan Bogerd ontving ruim een ton bij vertrek

Foto: Kees Rutten

Jan Bogerd ontving ruim een ton toen hij de HU vorig jaar verliet. Dat staat in het jaarverslag van de HU dat maandag 8 juli verscheen.

Bogerds tweede en laatste termijn als voorzitter van het college van bestuur eindigde in augustus 2023. Hij kreeg toen 114.115 euro, zo staat in het jaarverslag. De hogeschool was wettelijk verplicht die transitievergoeding te betalen. Bogerd ging 1 september aan de slag als tijdelijk bestuurder bij Avans Hogeschool in Noord-Brabant.

Tineke Zweed, Bogerds collega, verliet in december de HU. Ook zij vertrok niet met lege handen, met een beëindigingsvergoeding van 75.000 euro, zo staat in het jaarverslag. In haar tijd als collegelid bij de HU verdiende ze ongeveer twee ton per jaar. In 2023 ging het om 222.999 euro, precies een euro onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (in de volksmond de Balkenendenorm).

Zweed ontving bij haar afscheid een bijdrage voor een werk van Sjer Jacobs. Foto: Kees Rutten

In het jaarverslag is de HU verplicht om afwijkingen van de Wet Normering Topinkomens te vermelden. Beide topbestuurders bleven volgens het jaarverslag met hun salaris netjes binnen de WNT-norm. Alleen Bogerd kwam er door het uitkeren van vakantiegeld net iets boven. ‘Een optische overschrijding’ heet dat in het Jaarverslag. 

Nevenfunctie

Over de beider ‘afscheidscadeautjes’ vermeldt het verslag het volgende: ‘De hoogte van Bogerds transitievergoeding is bepaald op grond van artikel 7:673 lid 2 BW, en telt niet mee voor de WNT.’ Over Zweed staat er: ‘De beëindigingsvergoeding van Zweed is gekwalificeerd als een ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband conform de WNT.’

In het jaarverslag is ook te lezen dat de huidige collegevoorzitter, Wilma Scholte op Reimer, een  vergoeding van 450 euro voor haar nevenfunctie, deelname aan het VSB Adviesfonds, heeft afgestaan aan de HU.