Columns

Zaken doen in Marokko

Bij de afgelopen twee voorlichtingsdagen op de FEM en FCJ voor middelbare scholieren zag je veel leerlingen van Marokkaanse afkomst. In Utrecht zijn er relatief veel, net als in Amsterdam. Op de Hogeschool van Amsterdam en bij InHolland (Diemen) is het aantal niet-westerse allochtonen in de afgelopen tien jaar verdriedubbeld tot ongeveer een derde van de studenten op beide hogescholen.
Net als bij ons is ook daar de opleiding commerciële economie populair.

Onderzoek van de gemeente Utrecht geeft aan dat 35% van de allochtone leerlingen zich over het algemeen Nederlander voelt. Bij 20% van de allochtone leerlingen wordt thuis meestal alleen Nederlands gesproken en bij 72% van de allochtone leerlingen wordt thuis zowel Nederlands als een andere taal gesproken. Allochtone meisjes voelen zich vaker Nederlander en spreken thuis vaker Nederlands dan allochtone jongens.

Er komt nu een minor die aandacht gaat besteden aan het zaken doen met Marokko. Wil je dat goed doen, vraagt dit een grondige voorbereiding op het gebied van taal (Frans) en cultuur. Voor een grote groep studenten die na hun studie wel ‘iets’ willen doen met Marokko, maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken, kunnen in deze nieuwe minor kennis opdoen van de Marokkaanse (zaken)cultuur en zakentaal.