Nieuws

Zijlstra: lenen voor studie is verstandig

Staatssecretaris Zijlstra gelooft niet dat studenten massaal hun masteropleiding laten schieten als ze geen basisbeurs meer krijgen. Want een opleiding is nog altijd een goede investering.

Dat antwoordt hij op kamervragen van de Socialistische Partij over de plannen voor het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten. Zou één op de vijf bachelors inderdaad de masteropleiding laten schieten, als de basisbeurs voor masterstudenten wordt afgeschaft?

Het Interstedelijk Studenten Overleg had dit beweerd, maar Zijlstra gelooft er weinig van. ‘Iedereen die kan en wil studeren, krijgt – binnen bepaalde grenzen – voldoende financiële ruimte om in een opleiding te investeren.’

De SP verwees nog naar de schuldencrisis waar Europa mee kampt: moeten studenten werkelijk lenen, nu Europa door hoge schulden in de problemen raakt? Maar dat maakt weinig indruk op Zijlstra. Een studielening is nu eenmaal een goede investering, vindt hij.

Studenten moeten hun schulden uiteraard ‘niet nodeloos laten oplopen vanwege een te luxe leefstijl’, adviseert hij. Ze kunnen hun schuld zelf beperken, bijvoorbeeld door sneller te studeren.

Verder wijst hij op de websites www.studentenleenwijzer.nl en www.wijzeringeldzaken.nl, waar studenten met geld kunnen leren omgaan. Er is dus allerlei voorlichting, maar Zijlstra is desalniettemin bereid ‘om het hele palet in beeld te brengen om te bezien of en waar dit versterking behoeft’.