Kort

De alternatieven voor het leenstelsel: welke kant gaat het op?

De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft, maar inmiddels lijkt alleen de VVD nog voorstander van het huidige leenstelsel. Andere partijen publiceren nieuwe ideeën in de (concept)verkiezingsprogramma’s.

Trouw zet deze ideeën op een rij, met een analyse van hoogleraar Studiefinanciering Hans Vossesteyn. Die noemt een terugkeer naar de oude basisbeurs – waarvoor veel partijen pleiten – geen optie. Het zou een te generieke subsidie zijn, ook voor mensen van wie de ouders genoeg verdienen.

Een hogere aanvullende beurs – gericht op studenten van wie de ouders weinig verdienen – ziet hij al meer zitten. Daarnaast noemt hij een hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel zinvol. Dat kan zorgen voor een slanke overheid waarin voldoende geld beschikbaar is voor studenten.

Tot slot gaat hij in op de studietaks: een halve procent extra belasting voor wie heeft gestudeerd. Dat kan gunstig uitpakken, maar echte grootverdieners betalen hierbij meer terug dan ze hebben geleend.

Zie ook: