Nieuws

Geen diplomafraude bij Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft, in tegenstelling tot eerdere berichten in NRC Handelsblad en op GeenStijl, niet zomaar diploma’s weggegeven aan langstudeerders die geen scriptie hadden geschreven.

Dat blijkt volgens collegelid Els Verhoef uit intern onderzoek van de Haagse Hogeschool. Dat onderzoek liep parallel aan het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar afstudeertrajecten in het hbo, dat dit voorjaar verschijnt.

Zelf vond de hogeschool geen docenten die ‘druk voelden van bovenaf om cijfers te verhogen, iets door de vingers te zien of wat dan ook’. Wel ervoeren ze druk van smekende studenten, maar ‘zulke dilemma’s horen bij het vak’, aldus collegelid Verhoef in een interview met hogeschoolblad H/Link.

Tijdens het interne onderzoek kwamen ze wel ‘veel gekke dingen tegen’ met betrekking tot
de kwaliteit en de naleving van het onderwijs- en examenreglement (OER). Dat reglement wordt jaarlijks vastgesteld en alleen dan mogen wijzigingen doorgevoerd worden. Maar bij ten minste één opleiding probeerde men toch veranderingen door te voeren gedurende het studiejaar.

Ook de positie van de examencommissie bleek in veel gevallen verzwakt of uitgehold. Zo mocht bij een opleiding de teamleider vrijstellingen geven, terwijl volgens de algemene bepalingen in het OER alleen de examencommissie die bevoegdheid heeft.

Volgens Verhoef is het de vraag ‘hoe erg dat allemaal is, maar juist door dit soort "vrije interpretaties" heb je al snel de schijn tegen’. Het bestuur wil daarom de reglementen verbeteren en de naleving ervan vaker controleren. Het wacht het onderzoek van de Inspectie af.