Nieuws

HU-alumna benoemd tot instituutsdirecteur

Carla Luycx is benoemd tot directeur bij het Instituut Theo Thijssen en het Seminarium voor Orthopedagogiek. Zij begint op 15 april. De nieuwe directeur studeerde eerder aan de Pabo van de HU.

Luycx is sinds 2015 voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Monton, waaronder elf Montessori-basisscholen in midden-Nederland vallen. Eerder was ze directeur van een basisschool en personal trainer in het primair onderwijs.

De nieuwe directeur is al heel lang bekend met de HU: ze studeerde in 1992 af aan de Pabo en volgde twee post-hbo cursussen aan de hogeschool. Ze behaalde daarna een master Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht.

Reorganisatie

Per 1 januari van dit jaar kwam de directeursfunctie vrij omdat Wichert Duyvendak overstapte naar de Dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken. De twee instituten hebben nu interim-directeuren.

Onder het Instituut Theo Thijssen vallen de pabo’s van de HU in Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium voor Orthopedagogiek leidt docenten op voor speciaal onderwijs. Daar vindt een reorganisatie plaats vanwege teruglopende studentenaantallen.