Kort

Kandidaten gezocht voor drie medezeggenschapsraden

De HU zoekt kandidaten voor drie raden. Het gaat om medewerkers en studenten voor de instituutsraden van het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) en van Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGTD). Ook is er nog een kandidaat nodig voor de Bestuursdienstraad.

Bij de twee instituutsraden meldden zich bij de verkiezingen eind vorig studiejaar slechts twee gegadigden. Bij de Bestuursdienstraad kreeg een van de drie verkozen leden een baan buiten de HU. Maar volgens de reglementen hebben deze raden minimaal drie leden nodig om besluiten te kunnen nemen. De Hogeschoolraad neemt daarom de honneurs tijdelijk waar.

Belangstellenden kunnen zich van 7 tot en met 14 december aanmelden. Mochten er meer kandidaten zijn dan zetels, dan volgen medio januari vervroegde verkiezingen voor deze drie raden. Zijn er minder of evenveel gegadigden, dan kunnen zij eerder aan de slag. Eind van het studiejaar komen er tussentijdse verkiezingen om de opengevallen zetels van Hogeschoolraad en andere raden op te vullen.