Nieuws

Raden HU en UU willen verhoging van bestuursbeurzen

Sciencecafé HideOut was tijdelijk gesloten vanwege een gebrek aan studentbestuurders / foto: Kees Rutten

De financiële vergoedingen die de HU en Universiteit Utrecht aan bestuurders van studentenorganisaties geven moeten omhoog. Dat vragen de Hogeschoolraad (HSR) en Universiteitsraad in een brief aan de colleges van bestuur.

De universiteit en hogeschool werken samen bij het toekennen en financieren van de bestuursbeurzen. Die worden sinds 2015 gegeven aan bestuurders van studentenorganisaties. Het gaat om studieverenigingen en om sport-, cultuur- en gezelligheidsverenigingen.

De vergoeding voor de bestuurder is sinds de invoering van het systeem in 2015 vastgesteld op 425 euro per maand* en in de tussentijd nooit verhoogd. Daarom vinden de medezeggenschapsraden dat er een inflatiecorrectie moet komen. Concreet betekent het dat de maandelijkse beurs met 90 euro wordt vermeerderd naar 516 euro. Ook hopen ze ‘hiermee de financiële krapte van studentbestuurders te verlichten’, schrijven de raden.

Het is volgens de raden ‘niet meer dan redelijk om de studenten minimaal gelijkwaardige koopkracht te geven zoals in het jaar van de invoering’, schrijven zij. Ze achten het ‘opmerkelijk’ dat de hoogte van de bestuursbeurzen hetzelfde is gebleven, terwijl de kosten van levensonderhoud is gestegen. Terwijl bestuurders zich vanwege het bestuurswerk ook nog eens vaak geen bijbaan kunnen permitteren.

Stress, tijdsdruk en een lage bestuursbeurs

Een bijkomend argument is dat er de laatste jaren onder studenten minder animo bestaat om een bestuursfunctie te nemen. Zo was Sciencecafé HideOut begin dit studiejaar een periode gesloten vanwege een gebrek aan bestuursleden. Uit recent onderzoek blijkt dat studentbestuurders van studieverenigingen aan de universiteit te maken hebben met stress, tijdsdruk en een lage bestuursbeurs.

Beide instellingen verstrekken bij elkaar ongeveer 3250 maandelijkse bestuursbeurzen, waarvan er zo’n 2700 naar UU-studenten gaan en bijna 550 naar HU’ers. In totaal trekken de UU en HU hier bijna 1,4 miljoen euro voor uit. Een verhoging van 90 euro leidt tot een kleine 3 ton extra financiering. Voor de UU betekent dit bijna 2,5 ton meer en voor de HU bijna een halve ton.

Het initiatief voor de verhoging van de bestuursbeurzen komt van de studentenfracties Vlijmscherp van de HSR en VUUR en Partij voor de Utrechtse Student van de Universiteitsraad. Het initiatief is daarna omarmd door de HSR en Universiteitsraad.  De bal ligt nu bij de colleges van besturen.

*In een vorige versie stond abusievelijk dat de bestuursbeurs 425 euro per jaar is. Dit is aangepast.