Nieuws

Meer fysiek onderwijs aan de HU vanaf november

Foto: Kees Rutten

Met ingang van 1 juli is er beduidend meer fysiek onderwijs mogelijk in de gebouwen van hogescholen, universiteiten en mbo’s, zei premier Rutte gisteren. De beperkingen van het ‘tijdslot’ zijn dan van de baan en studenten kunnen ook in de spits met het openbaar vervoer reizen. De HU maakt vanaf blok B gebruik van de versoepelingen.

De wijzigingen van de coronamaatregelen maakte Rutte gisteren op een persconferentie bekend. De belangrijkste beslissingen waren al in de media uitgelekt. De 1,5-meter-maatregel blijft in het hoger onderwijs gehandhaafd, net als het mondkapje in het openbaar vervoer.

In het ov zijn per 1 juli alle zitplaatsen beschikbaar en het advies om alleen te reizen als het noodzakelijk is vervalt. ‘Wel geldt: vermijd drukte en reis niet onnodig in de spits. En probeer in de trein, bus, tram en metro elkaar de ruimte te geven’, voegde Rutte eraan toe.

Beperkingen

De overgebleven beperkingen vanwege corona leiden er nog niet meteen toe dat de HU direct bij aanvang van het nieuwe studiejaar meer fysiek onderwijs gaat aanbieden. Dat zei collegevoorzitter Jan Bogerd gistermiddag tijdens de vergadering van de Hogeschoolraad. ‘We hebben deze week met de instituutsdirecteuren afgesproken dat we de nieuwe ruimte die het kabinet aanbiedt, benutten met de start van blok B.’ Dat tweede blok start 9 november.

Vooruitlopend op de bekendmaking heeft het college de instituutsdirecteuren gevraagd plannen te maken welk onderwijs in de gebouwen moet plaatsvinden. ‘Sommigen hebben dat gedaan en anderen zien betrekkelijk weinig mogelijkheden’, stelde Bogerd. De 1,5-meter maatregel leidt ertoe dat er maar een beperkt aantal studenten in de lokalen kunnen.

Gespreid over de dag

Om straks meer onderwijs te kunnen geven, zullen de lessen meer gespreid over de dag en eventueel ’s avonds gegeven worden. ‘Daarvoor moeten de onderwijsteams het gesprek voeren of dit een passende oplossing is.’

Het liefst wil hij zo veel mogelijk fysiek onderwijs mogelijk maken. Bogerd: ‘De signalen van studenten zijn glashelder: die willen contact, praktijkonderwijs, kleine groepen, binding met de opleiding, binding met elkaar. Als we die kwaliteit willen leveren, dan moeten we de maximale ruimte pakken. Maar daar zijn wel keuzes voor nodig.’

Richting ‘normaal’

Ook op andere gebieden gaat het weer richting ‘normaal’. Het Coördinatieteam Coronacrisis is inmiddels opgeheven, en ook de regiegroepen en denktanks. ‘Met deze nieuwe fase komen alle verantwoordelijkheden weer daar te liggen waar ze horen binnen onze instituten, diensten en kenniscentra’, schrijft de HU in een nieuwsbrief.

De HU is sinds 15 juni beperkt open voor praktijkonderwijs en toetsen. Tot 1 juli geldt officieel een tijdslot dat onderwijs alleen plaats mag vinden tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur. Wel kunnen kleine aantallen studenten en medewerkers in de gebouwen terecht als ze thuis niet goed kunnen studeren of werken. Daarnaast zijn de HU Klinieken geopend.