Nieuws

Meer bestuursbeurzen naar studentensport

Het aantal bestuursbeurzen voor gezelligheidsverenigingen vermindert de komende jaren fors. Die komen ten gunste van de studentensportclubs. Dat hebben de colleges van bestuur van de HU en Universiteit Utrecht (UU) besloten, blijkt uit een nota aan de universiteitsraad die dub.uu.nl heeft gepubliceerd.

Bestuursbeurzen worden toegekend aan bestuursleden van studentenverenigingen op het gebied van bijvoorbeeld gezelligheid, sport of cultuur. De student-bestuurders krijgen een financiële compensatie omdat zij studievertraging oplopen. Per maand bedraagt de beurs 285 euro. In Utrecht zijn zo’n 150 studentenverenigingen actief.
 
Bijna alle studentengezelligheidsverenigingen leveren voor de periode 2013-2016 een aantal beursmaanden in. In totaal moeten de acht clubs het met 13 procent minder doen. Unitas bijvoorbeeld krijgt 23 maanden minder en houdt er 125 over. Conventus Comus in Amersfoort zakt van 20 naar 15 beurzen. Alleen UMTC ontspringt de dans en blijft 50 maanden houden. 
 
De vrijgekomen beurzen worden verdeeld over de zeventien studentensportverenigingen. Ondanks deze herschikking blijft het aandeel van de sport relatief laag: 20 procent, tegenover 42 procent bij gezelligheidsverenigingen. De culturele verenigingen zijn in deze ronde ontzien en handhaven hun aandeel op een bescheiden 5 procent. De categorie overige verenigingen gaat er nauwelijks op achteruit en komt op 33 procent. In deze laatste groep verliezen de HU-organisaties MUST (medezeggenschap) en OSHU (studieverenigingen) ieder 5 van de 20 beursmaanden.
 
De HU en universiteit kennen elke drie jaar het aantal bestuursbeurzen toe. Voor deze toetsing is dit jaar is een andere systematiek gekozen waardoor de historisch scheefgegroeide verdeling tussen de sport- en gezelligheidsverenigingen wat is gelijkgetrokken. Studentensport vertoont de laatste jaren een groei van 10 procent, terwijl de ledenaantallen bij de gezelligheidsverenigingen met 6 procent dalen. 
 
In deze laatste toetsing bleek dat een aantal verenigingen een ledenlijst heeft waarvan minder dan tachtig procent aan de HU of UU studeert (of korter dan een jaar geleden is afgestudeerd). Om voor een bestuursbeurs in aanmerking te komen is het een eis dat minimaal tachtig procent aan een van deze instellingen ingeschreven is. Het gaat onder meer over het Utrechtsch Studenten Corps (USC), volleybalverenigingen Van Slag en Protos. 
 
Formeel zouden zij dus geen bestuursbeurzen mogen krijgen. Maar dat is ‘onwenselijk’, stellen de college’s van bestuur. Het uitsluiten van steun heeft een nadelig effect op de stabiliteit en kwaliteit van de organisatie en daarbij wordt de band met de instelling doorgesneden. De verenigingen moeten ervoor zorgen dat zij in september 2014 wel aan de norm voldoen.