Kort

Nieuwe naam gefuseerde instituten is… Institute for People & Business

De nieuwe naam van de gefuseerde instituten Business Administration (IBA) en Arbeid & Organisatie (IAO) is….. Institute for People & Business. Die kreeg meer handen op elkaar dan de alternatieven Institute for People & Organisation en Institute for Mens & Organisatie.

Dat maakte instituutsdirecteur Eva Reuling gisteren bekend. De instituutsraden van de twee organisaties gaven hun goedkeuring aan de naam. De Hogeschoolraad stemde al eerder, op 9 december, in met het samengaan van de instituten IBA en IAO. Vanaf 1 januari gaat de administratieve fusie in, waarna ook de inhoudelijke samenwerking volgt.