Nieuws

Minder vooraanmeldingen bij de HU

De animo voor een studie aan de HU loopt terug. Medio augustus waren er 6 procent minder vooraanmeldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk is er een stijging van 2 procent bij de hogescholen.De vooraanmeldingen zijn voorlopige cijfers. De definitieve aantallen inschrijvingen zijn pas begin oktober bekend. De voltijdopleidingen staan 3 procent in de min, de deeltijd daalt met 13 procent en de duale varianten kelderen 29 procent.De grootste daler is de faculteit Economie en Management (FEM) met 21 procent, op de voet gevolgd door Educatie (FE) met 19 procent. Ook zijn er minder vooraanmeldingen bij de faculteit Natuur en Techniek (minus 8 procent) en Communicatie en Journalistiek (minus 6 procent). De faculteiten Gezondheidszorg alsmede Maatschappij en Recht stijgen met respectievelijk 19 en 12 procent ten opzichte van vorig jaar.De duikeling bij de FEM kan deels verklaard worden doordat bij bijna alle propedeuseopleidingen dit studiejaar een numerus fixus is ingesteld. Naar verwachting kiezen groepen studenten ervoor om zich aan te melden bij andere hogescholen waar geen studentenstop geldt.

Bij de FE valt op dat aanmerkelijk minder studenten kiezen voor omgangskunde: afgelopen jaar werd bekend dat afgestudeerden nog maar aan een beperkt aantal schooltypes les mogen geven. Ook zijn de masters van de lerarenopleidingen minder in trek, waarschijnlijk omdat deze studies niet meer ‘gestapeld’ mogen worden op straffe van een hoog collegegeld.