Achtergrond

‘Onderwijs moet beter’

‘Teleurstellend’ vindt het college van bestuur de gedeelde laatste plaats van de Hogeschool Utrecht en Inholland in de jongste editie van de Keuzegids. Daarom komt er een actieplan om het onderwijs te verbeteren.

De uitkomst van de Keuzegids 2011 is volgens het college ‘voorspelbaar’ omdat de redactie zich onder meer baseert op de antwoorden van studenten uit de Nationale Studenten Enquête 2010, die al eerder bekend waren. Toch noemt het bestuur de score van de HU  ’teleurstellend’. Want de hogeschool zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door onder meer intensivering van de studiebegeleiding en verhoging van het opleidingsniveau van docenten. ‘Niettemin is het duidelijk dat er op sommige punten verbeterd moet worden.’

Ondanks de inspanningen in de afgelopen periode het onderwijs te verbeteren zakte de HU in de afgelopen jaren gestaag in de Keuzegids. Van een vier na laatste plaats in de editie 2009, via de een na onderste in 2010 tot gedeelde hekkensluiter met Hogeschool Inholland in de laatste uitgave. Heeft het college hier een verklaring voor?
‘Op zaken als onderwijslogistiek scoort de HU onder de maat. Binnen de HU is al een aantal jaren geleden de koers ingezet op verbetering van deze processen. Uiteraard heeft zo’n verbeterslag tijd nodig, dat gaat niet van de een op de andere dag. Zeker niet als we daarbij geen concessies willen doen aan de kwaliteit van het onderwijs. We maken daarin zeker vorderingen, maar worden door deze uitkomsten nog eens extra geconfronteerd met het belang van deze verbeteringen. Extra tempo en nog meer focus zijn daarom nodig.’

Wie de oordelen van de studenten leest ziet dat een waaier aan kritiek is: op docenten, de organisatie van de opleiding, samenhang van het studieprogramma, de faciliteiten, onderwijs is te massaal, informatievoorziening, toetsing. Wat is uw analyse: het valt niet alleen terug te voeren op kleine kwaliteit, zoals vaak wordt gezegd.
‘De knelpunten die uit de ranking naar voren komen zijn natuurlijk bij ons bekend. Het gaat om onderwerpen als studietempo, studiesucces, meer menskracht voor de kerntaken en de dienstverlening aan studenten in de vorm van de onderwijslogistiek. Deze onderwerpen staan hoog op onze agenda en zijn meegenomen in de koers die we een aantal jaren geleden hebben ingezet. Op een aantal punten wordt dit verbeterproces nu versneld.’

Welke extra maatregelen neemt het college om het onderwijs te verbeteren?
‘Hiertoe wordt een actieplan opgesteld waarin professionele ruimte en verantwoordelijkheid, studiebegeleiding en onderwijslogistiek centraal staan.’

De HU is ‘afgezakt tot hetzelfde niveau als Inholland’, constateert De Keuzegids. Inholland is al enkele jaren hekkensluiter en staat nu schouder aan schouder met de HU onderaan. Bestaat het gevaar dat de affaire over de omstreden afstudeertrajecten en bestuurlijke beslommeringen van Inholland afstralen op de HU?
‘De berichtgeving rondom zogenaamde langstudeerders binnen Inholland is een ander dossier dan wat er in de Keuzegids gemeten is en staat hier volstrekt los van.’

Keuzegids over de HU:
‘De economische opleidingen van deze instelling kregen al jaren kritiek, maar nu geldt dat voor een breder scala aan studies. Ook de techniekrichtingen krijgen kritiek, en de lerarenopleidingen talen. Maar wie goed zoekt, vindt ook bij de HU nog steeds goede opleidingen. Voorbeelden zijn fysiotherapie, chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek.’