Nieuws

Ook komend jaar geen gedragscode voor studentenverenigingen

UIT 2018 / Foto Maarten Nauw

In navolging van de Universiteitsraad heeft ook de Hogeschoolraad (HSR) de gedragscode voor studentenorganisaties verworpen. Daardoor is het onmogelijk om de code komend jaar in te voeren.  

De gedragscode is bedoeld voor studentenorganisaties die banden hebben met de HU en Universiteit Utrecht (UU), zoals gezelligheidsverenigingen en studie- en sportverenigingen. Het document bevat regels die moeten stimuleren dat de leden het gehele jaar respectvol met elkaar omgaan en ongewenst gedrag zoals geweld, discriminatie, seksisme, en vernedering afwijzen.

Vorig jaar keurde de HSR de gedragscode af omdat de koepel van studieverenigingen OSHU er niet voldoende bij betrokken was en omdat erin stond dat studenten de hogeschool of universiteit niet in diskrediet mogen brengen. Ook zou de code niets toevoegen aan bestaande regels. De code is hierop aangepast en voor komend jaar opnieuw ter goedkeuring aan de HSR voorgelegd. De Universiteitsraad stemde begin juli tegen het document omdat een meerderheid niet overtuigd is van de noodzaak.

Overtredingen

Ook de HSR van de HU zit niet op zo’n gedragscode te wachten. Daarbij werden college van bestuur en raad het niet eens over het al dan niet beschrijven van de uitvoering ervan. De studentenverenigingen wilden bijvoorbeeld opnemen dat er een gezamenlijke onafhankelijke commissie komt waar de verenigingen overtredingen kunnen melden. Maar collegevoorzitter Jan Bogerd wilde de praktische uitvoering na goedkeuring van de code met de studenten bespreken.

‘De verenigingen en koepelorganisaties hebben behoefte aan duidelijkheid en die ontbreekt volledig’, constateerde Jasmijn Simpson, voorzitter van studentenfractie Vlijmscherp. Waarna een meerderheid opnieuw tegen invoering van de gedragscode stemde.