Nieuws

Padualaan 97 wordt flink vertimmerd

Foto: Kees Rutten

De HU-locatie Padualaan 97 wordt verbouwd. Een deel wordt geschikt gemaakt voor lokalen voor digitaal toetsen en het Instituut Archimedes verhuist volgens de plannen naar een ander deel van het gebouw. Het leidt tot onrust onder medewerkers.

Op verschillende plekken in het gebouw zijn bouwvakkers aan de slag, terwijl het onderwijs gewoon doorgaat. Hier en daar liggen kartonnen beschermplaten op de grond, sommige ruimtes zijn afgesloten, wanden worden gesloopt of juist geplaatst. Tot en met december geeft dit enige overlast.

De werkzaamheden zijn nodig omdat de HU eind dit jaar de locatie aan de Oudenoord verlaat. Een aantal diensten komen dan naar de derde verdieping van Padualaan 97, waar eerder het college van bestuur zat. Ook de lokalen voor digitaal toetsen, die er twee jaar geleden zijn ingericht, moeten verkassen.

Kantine
Van de bestaande vierhonderd digitale toetsplekken (met computer) komen er 250 op de tweede verdieping van de Padualaan. Die komen op de plaats van een deel van de kantine en de medewerkersruimte, enkele leslokalen en een vergaderzaal. Er is een tijdelijke – kleinere – medewerkersruimte en vergaderruimte ingericht.

Het Instituut Archimedes, waar de tweedegraads lerarenopleidingen onder vallen, gaan van de zevende en achtste verdieping naar de de kop van het gebouw op de verdiepingen zes en zeven, waar de bibliotheek was gevestigd. Enkele teams, waaronder die van Engels, zitten hier al.

Handtekeningenacties
De herhuisvestingplannen leiden tot veel onrust en handtekeningenacties van het personeel. Die zijn vooral gericht tegen de uitwerking van het concept het Nieuwe Werken, dat ook is ingevoerd op andere locaties van de hogeschool.  Daar horen flexibele werkplekken bij voor studenten en medewerkers, op en rondom een instituutsplein.

Medewerkers vinden dat de plannen voorzien in te weinig werkplekken, dat ruimtes niet goed afgesloten kunnen worden en docenten slecht bereikbaar zijn. De afgelopen week zijn er drie bijeenkomsten geweest met medewerkers, instituutsmanagement en vertegenwoordigers van de afdeling Vastgoed en Facilities. Op basis hiervan worden plannen bijgesteld en aanstaande donderdag besproken.

Ook wordt gewerkt aan een ‘masterplan’ voor de gehele Padualaan 97. De bedoeling is dat het Nieuwe Leren en Werken bij alle instituten wordt ingevoerd. Daarbij staat een verbouwing van de onderste verdieping op stapel, met een doorgang naar het naastgelegen gebouw.