Nieuws

Plannen voor kunstcampus van de baan

De plannen voor de realisatie van een Art Campus op en rond het voormalige KPN-terrein (foto) aan de Ina Boudier Bakkerlaan zijn van de baan. Volgens het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) zijn de financiële risico’s te hoog, nu er steeds minder geld uit Den Haag voor het (kunst)onderwijs te verwachten valt.

De bedoeling was dat de diverse faculteiten van de HKU op de Art Campus ondergebracht zouden worden, net als de centrale diensten en de ateliers, die nu in een oud fabrieksgebouw aan de Tractieweg gevestigd zijn. De SSH zou wooneenheden voor (onder meer) studenten in het KPN-complex gaan bouwen.

De HKU gaat zich de komende periode heroriënteren op de toekomstige huisvesting en de SSH gaat zich opnieuw buigen over het gebruik van het KPN-complex. Daarover wordt en werd al gesproken met het UMC, dat woonruimte nodig heeft voor zijn medewerkers.