Nieuws

Salaris twee HU-bestuurders hoger dan Bezoldigingscode

Zestien bestuurders van de grotere hogescholen verdienden in 2013 meer dan het maximum volgens de Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen. Bij de HU zijn dat collegevoorzitter Geri Bonhof en collegelid Jan Bogerd.

Dat meldt het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) na een inventarisatie in de editie die 4 oktober is verschenen.

Zoals bekend verdienden zeven bestuurders meer dan 198.279, het maximumsalaris van hbo-bestuurders in de Wet normering topinkomens (WNT), die 1 januari 2013 is ingegaan. Collegevoorzitter Bonhof bleek met een salaris van ruim 222.000 euro de op een na meest verdienende bestuurder in het hbo. Dat is bijna 25.000 meer dan de WNT toestaat.

Herbenoemd
Dit is te verklaren doordat zij in 2011 is herbenoemd en zij nog onder het oude regime valt: haar arbeidsvoorwaarden blijven gelden tot het eind van haar termijn op 31 augustus 2015. Om aan een moreel appel van de minister van OCW tegemoet te komen ziet Bonhof sinds medio 2013 af van het gebruik van een leaseauto.Collegelid Jan Bogerd is per 1 januari 2013 herbenoemd en is vanwege de invoering van de WNT in bezoldiging achteruitgegaan. Hij is minder gaan verdienen, zijn ontslagvergoeding is teruggebracht en ook hij ziet af van het recht op een leaseauto.

Richtlijn
Zijn salaris bedroeg vorig jaar bijna 195.000 euro. Dat is weliswaar onder het maximum van de Wet normering topinkomens, maar bijna 15.000 euro meer dan de top van de Bezoldigingscode. Deze code is begin 2013 ingevoerd en geldt als richtlijn. Op basis van onder meer het aantal studenten en het budget van de hogeschool wordt een minimum- en een maximumsalaris voor collegevoorzitter en collegeleden van kleinere en grote hogescholen vastgesteld.

De raad van toezicht van de HU vindt de overschrijding van de Bezoldigingscode van Bogerd te billijken. ‘Mede gelet op de teruggang in ontslagvergoeding, de ervaring die de heer Bogerd inmiddels heeft als bestuurder, en de wenselijke afstand tot het bezoldigingsniveau van de voorzitter acht de raad het redelijk het brutosalaris niet verder te verlagen’, zo citeert het Onderwijsblad het zogeheten Remuneratierapport 2014.