Nieuws

Tien procent van de HU’ers mag straks de gebouwen in

Foto: Kees Rutten

Het Coördinatieteam Coronacrisis heeft bekend gemaakt hoe de beperkte openstelling van de HU vanaf 15 juni gaat gebeuren. Tien procent van het maximum toegestane aantal personen mag de gebouwen betreden. Online proctoring (toetsen met online surveillance) wordt als ‘noodzakelijk kwaad’ ingezet als alternatief voor kennistoetsen.

Dat maakte het Coördinatieteam Coronacrisis woensdagavond 27 mei via een mail bekend. Hogescholen en universiteiten mogen vanaf 15 juni weer gelimiteerd open. Maar de instellingen moeten de onderwijstijden zo organiseren dat studenten en medewerkers niet in de spits hoeven te reizen. Ook is het noodzakelijk dat bezoekers zich houden aan de 1,5-meterregel in de ruimtes.

‘Dit betekent dat ten aanzien van het gebruik van de gebouwen keuzes gemaakt moeten worden’, staat in de mail. In de weken vanaf half juni is er voorrang voor praktijkonderwijs, praktijktoetsen, landelijke toetsen en papieren of digitale toetsen die op de hogeschool afgenomen moeten worden.

Slimme herstart

Een uitloop in de zomerperiode is mogelijk, maar de laatste weken in augustus staan in het teken van de voorbereiding van het nieuwe jaar. Op 1 september start fase 3 van de ‘slimme herstart’ en komen er deels andere regels. Die zijn nu nog niet bekend. De HU meldde al eerder dat ze terughoudend is met het openstellen van de locaties.  

Door een rekenmodel is becijferd hoeveel studenten en medewerkers per instituut mogen komen. Dat is afhankelijk van de omvang van het instituut en in hoeverre de opleidingen praktijklessen geven. In de berekening is meegenomen hoeveel collega’s in vitale beroepen aanwezig zijn en aanwezige onderzoekers van kenniscentra.

Heidelberglaan 15

Tabellen tonen hoeveel studenten en medewerkers dagelijks over de vloer mogen komen in de gebouwen aan het Utrecht Science Park (zie onder dit artikel). In totaal zijn dat er in de eerste week zo’n 2350. Aan de Heidelberglaan 15 bijvoorbeeld zijn ruim 480 personen welkom. Dat zijn er ongeveer 330 voor het Instituut voor Media, 120 voor ICT en 30 voor Communicatie.

De vier instituten voor economie en marketing mogen geen mensen toelaten (alleen online onderwijs). De weken erna zakt het totaal naar zo’n 1300 vanwege de centraal georganiseerde schriftelijke en digitale toetsing op sommige locaties. Voor de HU Amersfoort staan geen getallen gemeld; dat gaat in overleg met het MBO Amersfoort die ook gebruik maakt van het gebouw.

Online proctoring

De hogeschool wil het zogenaamde online proctoring (met online surveillance door bepaalde software) instellen. Het wordt tijdelijk en als laatste redmiddel ingezet, meldt het Coördinatieteam Coronacrisis. Deze manier van tentaminering krijgt kritiek in verband met de privacy. Het is een ‘noodzakelijk kwaad’ dat alleen gebruikt wordt als er geen alternatief is voor de kennistoetsen om studieachterstand tegen te gaan, staat in de mail.

Het Coördinatieteam Coronacrisis hoopt op begrip dat er niet voor iedere opleiding en iedere student ruimte is. ‘De prioriteit gaat nu uit naar het praktijkonderwijs – dat nu eenmaal niet op afstand is te organiseren – en toetsen.’

Bron: Coördinatieteam Coronacrisis

Lees ook: Pabostudenten mogen kiezen: wel of niet doorgaan met de stage