Kort

Week extra voor aanmelden voor medezeggenschapsraad

Het loopt nog niet echt storm met de aanmelding van kandidaten voor de medezeggenschapsraden aan de HU. Daarom heeft de Kiescommissie besloten om de periode van aanmelding te verlengen. Die was gesteld op maandag 28 maart en is nu verschoven naar 4 april.

Van de 21 instituutsraden zijn er bij ongeveer de helft nog plekken vrij bij de studenten- en medewerkersgeleding. Bij twee instituutsraden zijn er nu zo weinig kandidaten dat ze niet van start kunnen. De taken worden dan overgenomen door de Hogeschoolraad. Ook staan er nog zetels open bij de HU Dienstenraad.

Volgens planning zijn er van 16 tot en met 23 mei verkiezingen voor de Hogeschoolraad, instituutsraden en enkele personeelsraden. De nieuwe medezeggenschapsraden gaan op 1 september 2022 van start. Kandideren kan hier.