Nieuws

Gezamenlijk magazine over 50 jaar De Uithof

Een echt campusgevoel hebben studenten en medewerkers nog steeds niet bij De Uithof. Maar studeren en werken is er prima. Dat komt naar voren in het gezamenlijk magazine van Trajectum, het Digitale Ublad (DUB) en UMCkrant ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van De Uithof.

Lange tijd hebben de bestuurders geen idee wat ze met het gebied aan moeten. De universiteit is niet meer dan een verzameling gebouwen. Met het masterplan van architect Rem Koolhaas in 1986 krijgt De Uithof eindelijk toekomstvisie. De Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht vinden een onderkomen in De Uithof. De nieuwe gebouwen zijn architectonische hoogstandjes die internationaal in de prijzen vallen. En na lange discussies komen er studentenwoningen. Langzaam maar zeker verandert De Uithof in een gewilde campus.

De hogeschool, het UMC Utrecht en de universiteit werken op verschillende terreinen samen. Een mooi voorbeeld is de gezondheidszorg. In de Academie Gezondheidszorg Utrecht trekken het UMC Utrecht, de HU en het ROC Midden Nederland samen op om een doorlopende leerlijn neer te zetten voor fysiotherapie, logopedie, physician assistants en verpleegkunde. Van bachelors op hbo-niveau tot universitaire promovendi.

Als het aan de instellingen ligt, verandert de naam De Uithof in Utrecht Science Park. Het science park moet een ontmoetingsplaats worden van kennisinstellingen en bedrijven waar onderwijs en onderzoek samenkomen. Met de komst bedrijf Danone wordt daar een begin mee gemaakt.

De eenmalige uitgave over De Uithof verschijnt donderdag 14 april en wordt verspreid over de HU, universiteit en UMC Utrecht