Nieuws

SP: kom 15 maart demonstreren

De SP roept studenten op om dinsdag 15 maart te protesteren in Den Haag. Die dag worden de bezuinigingen op het hoger onderwijs van staatssecretaris Zijlstra in de Tweede Kamer behandeld. ‘Zijn plannen zijn funest’, zegt partijleider Emile Roemer.

Aan alle kanten is het plan verkeerd, meent Emile Roemer van de Socialistische Partij. Het is niet alleen oneerlijk, maar ook economisch onverstandig. ‘Ik kan me niet voorstellen dat het parlement deze wet zal aannemen.’

Wat is de inzet van de demonstratie?
‘Dat de wet wordt ingetrokken. Een collegegeldverhoging van drieduizend euro voor vertraagde studenten en een forse korting op het budget van de instellingen is funest voor het hoger onderwijs. Daarom roepen wij iedereen op om dinsdag 15 maart naar De Haag te komen.’

Heeft het nog zin om te protesteren op de dag dat de wet besproken wordt?
‘Het parlement stemt pas een week later, dus ja: dat heeft nog zin. Het zet druk op de voorstanders van de wet. We zullen hen ook uitnodigen om hun standpunt te komen uitleggen tijdens de demonstratie.’

Als de wet er toch komt, welke aanpassingen wilt u dan nog erdoor krijgen?

‘Nogmaals, het doel is dat deze wet van tafel gaat. Er zijn genoeg andere terreinen waarop je kunt bezuinigen, zoals de JSF, de hypotheekrenteaftrek en de bureaucratie in de publieke sector.

Lukt dat niet, dan pleiten we voor zoveel mogelijk uitzonderingen. De huidige studenten moeten bijvoorbeeld ontzien worden, omdat zij zich niet konden voorbereiden op de collegegeldverhoging. Zijlstra verandert de regels tijdens de wedstrijd en dat riekt naar onbehoorlijk bestuur. Zoals de LSVb al zei: het is alsof je tegen de passagiers in een vliegtuig zegt dat ze alleen verder mogen vliegen als ze extra betalen.

Daarnaast willen we uitzonderingen maken voor bètastudenten en studenten die bestuurswerk doen. En laten we de deeltijdstudenten niet vergeten: zij worden net zo behandeld als voltijdstudenten, terwijl hun studie per definitie langer duurt. Deeltijdstudies zullen uitsterven als deze wet erdoor komt. Ook de VVD heeft daar moeite mee, dus verwacht ik steun voor een oplossing.’

Studenten gaan later vaak behoorlijk verdienen. Is het zo onredelijk op hen te bezuinigen, als de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen?
‘Wie meer verdient, betaalt ook meer belasting. Maar een studieboete van drieduizend euro zal ertoe leiden dat studenten makkelijkere studies kiezen of helemaal niet gaan studeren. Dat betekent minder kansen op de arbeidsmarkt en dus ook minder inkomstenbelasting. We moeten het onderwijs juist toegankelijk houden. Dat zorgt voor meer hoger opgeleiden, een sterkere economie en meer inkomstenbelasting.’

In het verleden hebben studenten zich nooit laten afschrikken door studieduurverkorting of bezuinigingen op de basisbeurs. Komt de toegankelijkheid werkelijk in gevaar?
‘Deze bezuinigingen zijn veel forser dan vorige bezuinigingen. Studenten uit gezinnen met lagere inkomens zullen eerder stoppen met studeren. Ouders spelen daarbij een grote rol, ze willen niet dat hun kinderen grote schulden maken.

En het gaat ook niet alleen om toegankelijkheid. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de kwaliteit van de opleidingen afgenomen. In de jaren tachtig kon je nog zes jaar studeren, nu is dat vier jaar. Door de bezuinigingen op de instellingen worden studies bovendien massaler en zal de begeleiding afnemen.’

Kunnen de verkiezingen voor de Provinciale Staten het verschil maken?
‘Die zijn cruciaal voor het onderwijs. Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer, wordt de kans klein dat de bezuinigingen doorgang vinden. Daarom roep ik alle studenten en docenten op om op 2 maart te stemmen op een partij die onderwijs wél een warm hart toedraagt.’