Nieuws

De plannen van Hogeschool Utrecht. In een notendop

Foto: Kees Rutten

Online onderwijs is een blijvertje, gebouwen gaan nauwelijks open en de lessen gaan mogelijk vijftig weken per jaar door. Het zijn enkele voorstellen uit de ‘Houtskoolschets HU nu verder,’ geschreven door het college van bestuur, een paar directeuren en managers van de bestuursdienst. Het document werd deze week gemaild aan instituutsdirecteuren en teamleiders, soms met het verzoek erbij om het gesprek hierover te voeren met hun medewerkers.

De hoofdvraag in de schets is hoe het verder moet met het onderwijs vanaf september. Het stuk telt twintig pagina’s, geeft geen kant en klare antwoorden voor de toekomst en bevat geen radicale koerswijziging. Voor wie het druk heeft, of ietwat weerstand voelt tegen het typische HU jargon, hierbij de samenvatting. Dan kun je er toch over meepraten. Bij de koffieautomaat, bij wijze van spreken.

Verschuiving naar online onderwijs

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat de hogeschool wil inzetten op blended learning. Minder docenten die voor de klas staan, meer lessen via de laptop en meer leren ‘in de beroepspraktijk’. Omdat iedereen voorlopig al is aangewezen op online onderwijs heeft de HU deze week voor het gemak een ‘denkkader blended onderwijs’ gepubliceerd met tips, casussen en alternatieve toetsen.

Meer formatieve toetsen

Er komen meer ‘formatieve’ toetsen: studenten feedback geven zodat ze weten wat ze nog moeten leren. Summatief toetsen – waarbij het geven van cijfers het belangrijkste doel is – is op z’n retour. ‘We hebben ons vastgezet in regels en procedures omdat we alles summatief hebben willen maken. Daar zijn we de flexibiliteit kwijtgeraakt’, zei collegevoorzitter Jan Bogerd er al eerder over, tijdens een vergadering van de Hogeschoolraad in april.

Veel kennistoetsen gingen de afgelopen periode niet door omdat studenten thuis zaten. Docenten ontwierpen alternatieve toetsen, maar dat viel niet mee en vaak bleek online tentaminering niet mogelijk. Online proctoring, met surveillance op afstand, bleek omstreden. De tentamens met grote aantallen studenten die zich in lokalen buigen over vragenlijsten stonden al ter discussie. Dat is dus niet nieuw.

Eén keer per week naar school

Zowel voor studenten als medewerkers geldt voorlopig: blijf zoveel mogelijk thuis. ‘Het streven is dat alle medewerkers (minimaal) een keer per week op de HU kunnen zijn.’ Voorrang krijgen eerstejaars, het praktijkonderwijs en zaken die vallen onder ‘groepsdynamica’.  Vanaf 15 juni zullen naar verwachting tussen de 10 en 15 procent van het maximaal aan toegestane mensen naar binnen mogen, zo was al bekend.

Het aantal medewerkers en studenten dat in de toekomst toegang tot de gebouwen krijgt, hangt vooral af van het openbaar vervoer. Studenten moeten de spits vermijden.

50 weken onderwijs

Het is voor sommige mensen een reden om het onderwijs in te gaan: de relatief lange vakanties. Maar de vraag is of ze blijven bestaan. De denktank heeft het over ‘50 weken planningsruimte per jaar’, maar schrijft erbij dat het niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden. ‘Om alle studenten te kunnen bedienen zullen we 52 weken per jaar open moeten en misschien wel zes dagen per week‘, liet Bogerd eerder weten.’ Ook het oprekken van het aantal uren per dag kan hiermee helpen, staat in de schets.

In 2016 wilde de HU ook al een uitbreiding van de lestijden tot 19.00 uur. Ze tekenden daarbij een convenant met de provincie Utrecht dat de studenten uit de spits moest weren. Op de achtergrond speelde het ruimtetekort door de teruggang van vierkante meters met de herhuisvesting: nieuwbouw, verbouw en afstoten van panden. Dit leidde toen nog tot een motie van wantrouwen van de studenten in de Hogeschoolraad.

Houtskool

Houtskool. Je krijgt er vieze handen van en je tekening mislukt gegarandeerd. Maar inmiddels kennen we het ook als materiaal waarmee de hogeschool haar plannen kenbaar maakt, althans, figuurlijk. Voor wie dol is op woorden als ‘innovatie,’ ‘versnelling,’ ‘aanscherping,’ ‘profilering’ en ‘positionering:’ lees het stuk nog eens door. Zo niet: ga lesgeven, leren of maak een ommetje.