Nieuws

Kamer: inzage declaraties hbo-bestuurders

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat alle hogescholen de declaraties van hun bestuurders openbaar moeten maken. Een motie van SP en PvdA werd afgelopen donderdag aangenomen met steun van de PVV.

Volgens SP-kamerlid Jasper van Dijk is het niet meer dan logisch dat de regering inzage in de declaraties afdwingt. ‘Iedereen heeft er recht op om te weten wat er met belastinggeld gebeurt.’ Als blijkt dat geld verkeerd is besteed, moet het worden terugbetaald, vindt hij.

De meeste hogescholen hoeven hun declaraties momenteel niet openbaar te maken. Ze hebben bijna allemaal een bijzondere grondslag volgens artikel 23 van de Grondwet, en vallen daarom niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Regeringspartijen CDA en VVD stemden tegen de motie. Niettemin zei staatssecretaris Zijlstra vorige week dat ‘de vrijheid van onderwijs niet misbruikt mag worden om verantwoording van besteding van publiek geld moeilijk te maken’. Hij wil daarover nadenken als de Onderwijsinspectie haar onderzoek naar het declaratiegedrag van oud-bestuurders van Hogeschool Inholland heeft afgerond.

De Tweede Kamer nam donderdag eveneens een motie aan waarin het kabinet wordt verzocht ‘alles op alles te zetten’ om de vertrekpremies van het vorige Inholland-bestuur – enkele tonnen in totaal – terug te vorderen en te investeren in het onderwijs.